Monday, January 7, 2013

แก้ว ฝันเห็นแก้วฝัฝันว่าได้ถือแก้ว ได้จับแก้ว (ลูกแก้ว) ทำนายว่าจะได้บุตรดี หรือมีการเลื่อนยศทางตำแหน่งหน้าที่ ผู้ที่เป็นโสดอยู่จะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกโฉลก ได้คู่ครองที่พึงพอใจ

ตัวเลขนำโชค สำหรับผู้ที่ฝันเห็นแก้ว

09, 99, 89,009, 119, 109

No comments:

Post a Comment